Azure Static Web App як додати свій домен

На даний момент Azure Static Web App не працює з кореневими доменами. Але є посіб це обійти. Ви створюєте піддомен www, щоб вийшло www.ksemenenko.com і вказуєте його в Azure Static Web App. Налаштовуєте переадресацію у вашого хостера доменних імен на https://www.ksemenenko.com ! [GoDaddy domain forwarding] (/ posts / 2021 / images / godaddy-domain-forwarding.png) таким чином якщо хтось просто зайде на http://ksemenenko.com то буде переадресован на https://www.ksemenenko.com де і хоститься ваш сайт....

February 8, 2021 · 1 хв · ksemenenko

Github як верифікувати домен

Для верифікації домену в Github вам потрібно додати DNS TXT запис як на карітнке: Але записати потрібно додавати не так як вказано на сайті, а ось так: Host: _github-challenge-managed-code-hub TXT Value: 0000000000 тобто без імені вашого домену....

February 8, 2021 · 1 хв · ksemenenko

Як конвертувати розмір в byte в KB, MB, GB

private static readonly string[] SizeSuffixes = { "bytes", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB" }; public static string SizeSuffix(long value, int decimalPlaces = 1) { if (decimalPlaces < 0) throw new ArgumentOutOfRangeException("decimalPlaces"); if (value < 0) return "-" + SizeSuffix(-value); if (value == 0) return string.Format("{0:n" + decimalPlaces + "} bytes", 0); // mag is 0 for bytes, 1 for KB, 2, for MB, etc. int mag = (int)Math....

January 27, 2021 · 1 хв · ksemenenko

Git Як об'єднати кілька коммітов в один

git rebase -i HEAD~3 pick f392171 Added new feature X squash ba9dd9a Added new elements to page design squash df71a27 Updated CSS for new elements ...

June 25, 2018 · 1 хв · ksemenenko

Git як видалити гілку з віддаленого сховища

$ git push origin --delete <branch_name> $ git branch -d <branch_name> або git push origin :branchname ...

June 23, 2018 · 1 хв · ksemenenko

Git видалення всіх локальних гілок

Щоб видалити всі локальні гілки в Git потрібно виконати наступну команду: git branch | grep -v "master" | xargs git branch -D ...

June 22, 2018 · 1 хв · ksemenenko

Як використовувати Visual Studio DiffTool vsmergediff в GIT

по шляху типу C:\Users%username% в файлі .gitconfig потрібно: додати в кінці: [difftool "vsdiffmerge"] path = C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/Common7/IDE/vsdiffmerge.exe cmd = \"C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/Common7/IDE/vsdiffmerge.exe\" \"$LOCAL\" \"$REMOTE\" [mergetool "vsdiffmerge"] path = C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/Common7/IDE/vsdiffmerge.exe cmd = "\"C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/Common7/IDE/vsdiffmerge.exe\" /m \"$REMOTE\" \"$LOCAL\" \"$BASE\" \"$MERGED\" " тільки вкажіть правильний шлях до visual studio і на початку файлі вкажіть ніж ви будете...

November 22, 2016 · 1 хв · ksemenenko

Як вставити явні значення для auto increment ключів в mssql

Комманда називаеться SET IDENTITY_INSERT і використовувати її потрібно ось так: SET IDENTITY_INSERT [tableName] ON INSERT INTO TableName (...... SET IDENTITY_INSERT [tableName] OFF SET IDENTITY_INSERT (Transact-SQL) Дозволяє вставляти явні значення в стовпець ідентифікаторів таблиці. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188059(v=sql.120).aspx...

April 16, 2016 · 1 хв · ksemenenko

C# робота з файловою системою

// отримати список всіх файлів у всіх директоріях починаючи з базової Directory.GetFiles(dirPath, "*", SearchOption.AllDirectories); // отримати список всіх підпапок для поточної папки Directory.EnumerateDirectories (dirPath); // отримати список файлів в цій папці Directory.EnumerateFiles(dirPath); ...

October 5, 2015 · 1 хв · ksemenenko

Как обновить форк репозитория в github

Добавьте еще один источник, назовите его “upstream”: git remote add upstream https://github.com/whoever/whatever.git Получить все ветки этого источника в ветви удаленного отслеживания, таких, как upstream / master: git fetch upstream Убедитесь, что вы находитесь в главной ветке: git checkout master Перепишите свою главную ветку так, чтобы любые ваши комиты которые еще не находятся в upstream/master были вверху Другая ветвь: git rebase upstream/master или git merge upstream/master http://stackoverflow.com/questions/7244321/how-do-i-update-a-github-forked-repository...

September 22, 2015 · 1 хв · ksemenenko

Визначення: Коваріантність та Контрваріантність

Коваріантність: дозволяє використовувати більш конкретний тип, ніж заданий спочатку. Контрваріантність: дозволяє використовувати більш універсальний тип, ніж заданий спочатку. Инваріантність: дозволяє використовувати тільки заданий тип. ...

July 12, 2015 · 1 хв · ksemenenko

Pre-build / Post-build змінні в VisualStudio

Ім’я змінної опис $(ConfigurationName) Ім’я поточної конфігурації проекту, наприклад «Debug $(OutDir) Шлях до каталогу вихідних файлів щодо каталогу проекту. Це дозволяє значення для властивості «Каталог виведення». Він включає зворотну косу риску ‘'. $(DevEnvDir) Каталог установки Visual Studio 2005 (визначений за допомогою диска і шляхи); Включає зворотну косу риску ‘'. $(PlatformName) Назва цільової платформи. Наприклад, «AnyCPU». $(ProjectDir) Каталог проекту (визначається за допомогою диска і шляхи); Включає зворотну косу риску ‘'....

January 16, 2015 · 5 хв · ksemenenko

Налаштування Windows Service - доступ до робочого столу

Для цього сервіс повинен бути запущений він локальний облікового запису, і в Інсталлер потрібно прописати ось так: [RunInstaller(true)] public partial class ProjectInstaller : System.Configuration.Install.Installer { public ProjectInstaller() { this.InitializeComponent(); } protected override void OnCommitted(IDictionary savedState) { base.OnCommitted(savedState); using (RegistryKey ckey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(string.Format(@"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\{0}", "YOURSERVICENAME"), true)) { if (ckey != null && ckey.GetValue("Type") != null) { ckey.SetValue("Type", (((int)ckey.GetValue("Type")) | 256)); } } } } Ссылка http://stackoverflow.com/questions/1945529/how-can-i-configure-my-windows-service-in-the-code-to-access-the-desktop...

September 17, 2014 · 1 хв · ksemenenko

Видимість класів собркі

[assembly: System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("SimpleLibrary.Fakes, PublicKey=002…8b")] ...

September 9, 2014 · 1 хв · ksemenenko

Як отримати доступ до private полю класу із зовні

Іноді потрібно отримати доступ до private полів класу, а у вас немає можливості модифікувати клас. Це можна зробити так: static void Main(string[] args) { PrivateClass myPrivateClass = new PrivateClass(); // input from ToString() at the beginning to see the content Console.WriteLine(myPrivateClass); FieldInfo fi = typeof(PrivateClass).GetField("_privateText", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance); String valueFromPrivateField = fi.GetValue(myPrivateClass).ToString(); Console.WriteLine("And this was read with reflection: {0}", valueFromPrivateField); } static void Main(string[] args) { PrivateClass myPrivateClass = new PrivateClass(); // input from ToString() at the beginning Console....

August 24, 2014 · 1 хв · ksemenenko