Паралельно може бути в двох видах.

 1. Паралельні цикли
 2. Паралельний LINQ

Як цим користуватися?

Для паралельних операцій треба використовувати конструкції виду:

Parallel.ForEach(collection, currentElement =>
{
  // щось робимо 
});
Parallel.For(0, 50, i =>
{
  // щось робимо 
});

для зупинки Parallel.For:

Parallel.For(0, source.Length, (i, loopState) =>
{
  if (i < 100)
  {
    double d = Compute(source[i]);
    results.Push(d);
  }
  else
  {
    loopState.Stop();
    return;
  }
  
});

Дуже важливо використовувати колекції типу ConcurrentBag(T) З неймспейса System.Collections.Concurrent Інакше будуть помилки.

Що стосується LINQ то до запиту потрібно додати .AsParallel()

var test = from i in test.TestTables.AsParallel()
      where i.PayDate >= date.Date 
      select new { PaySum = i.PaySum};

Для збереження порядку при виконанні запиту можна дописати .AsOrdered(), але це сповільнить виконання його запиту. Знову ж треба бути обережним, тому що можливі помилки пов’язаними з доступом до змінним умови.