в реєстрі за адресою:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Terminal Server Client

перебувати список збережених підключень.