Для початку нам потрібно отримати відкритий і закритий ключі, далі їх потрібно десь зберегти для подальшої роботи.

Потім взяти потрібні дані, конвертувати їх в масив байтів і зашифрувати Ну а потім розшифрувати. Власне відкритим ми шифруємо, закритим дешіфруем. Власне ось приклад коду який все ілюструє

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      RSACryptoServiceProvider RsaKey = new RSACryptoServiceProvider();
      string publickey = RsaKey.ToXmlString (false); // отримаємо відкритий ключ
      string privatekey = RsaKey.ToXmlString (true); // отримаємо закритий ключ
 
      
 
      File.WriteAllText("private.xml", privatekey, Encoding.UTF8);
      File.WriteAllText("public.xml", publickey, Encoding.UTF8);
 
 
      byte[] EncryptedData;
      byte[] data = new byte[1024];
      data = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello");
      EncryptedData = RsaKey.Encrypt(data, false);
 
 
      byte[] DecryptedData = new byte[1024];
      DecryptedData = RsaKey.Decrypt(EncryptedData, false);
 
 
      RSACryptoServiceProvider RsaKey_n = new RSACryptoServiceProvider();
      RsaKey_n.FromXmlString(publickey + privatekey); // можна використовувати тільки відкритий ключ, або пару відкритий і закриті
      DecryptedData = new byte[1024];
      DecryptedData = RsaKey.Decrypt(EncryptedData, false);
 
 
      Console.Read();
    }
   }    
}