// отримати список всіх файлів у всіх директоріях починаючи з базової
Directory.GetFiles(dirPath, "*", SearchOption.AllDirectories);
 
// отримати список всіх підпапок для поточної папки
Directory.EnumerateDirectories (dirPath);
 
// отримати список файлів в цій папці
Directory.EnumerateFiles(dirPath);