• Коваріантність: дозволяє використовувати більш конкретний тип, ніж заданий спочатку.
  • Контрваріантність: дозволяє використовувати більш універсальний тип, ніж заданий спочатку.
  • Инваріантність: дозволяє використовувати тільки заданий тип.