Комманда називаеться SET IDENTITY_INSERT

і використовувати її потрібно ось так:

SET IDENTITY_INSERT [tableName] ON
 
INSERT INTO TableName (......
 
SET IDENTITY_INSERT [tableName] OFF
SET IDENTITY_INSERT (Transact-SQL)

Дозволяє вставляти явні значення в стовпець ідентифікаторів таблиці.

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188059(v=sql.120).aspx